top of page

Adfærd

Adfærd, hvad betyder det ord egentligt? Adfærd er den måde et dyr i almindelighed eller i en given situation instinktivt eller bevidst opfører sig på. 

IMG_3505.jpg

Noget af adfærden hos vores hunde er indlært med hjælp fra os. De fleste er nok klar over, at de har indlært en bestemt øvelse f.eks. sit. Men hvis du tænker din hverdag sammen med din hund igennem, så er der rigtig meget af hundens adfærd, som du har lært den -  måske mere eller mindre bevidst. 

En adfærd kan både være hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig. Det meste adfærd, som din hund benytter er hensigtsmæssig set med hunde øjne, men bliver samme adfærd set med menneskeøjne kan adfærden være uhensigtsmæssig. 

Som hundeejer indlærer vi hensigtmæssig adfærd hos vores hunde, så vi kan leve med dem under samme tag. Men nogle gange vil der opstå problemer, da meget af hundes adfærd er instinktivt. 

bottom of page