top of page

Adfærdsbehandling

Hunden er et fantastisk kæledyr, som man kan få skabt et utrolig stærkt bånd sammen med.

​

Hunden er et fantastisk kæledyr, som man kan få skabt et utrolig stærkt bånd sammen med. Men nogle gange kan der opstå problemer ved at leve under samme tag med en hund. Problemet er ikke nødvendigvis imellem hund og ejer, men mellem hund og de omgivelser hunden lever i. Man skal huske på at hunden lever i en menneskeverden og det kan godt skabe problemer – mest af alt fordi hunden normal adfærd ikke altid er okay i vores verden. Hunde skal lære at leve i vores verden, men som hundeejer har man også en pligt til at lære at forstå sin hund.

 

Selvom der skulle opstå adfærdsproblemer, så kan man i det fleste tilfælde rette op på dem, så længe man tager hånd om problemerne tidligt efter de er opstået.

 

Adfærdsproblemer kunne være:

Alene-hjemme problemer (separationsangst)

UrenlighedOpmærksomhedssøgende adfærd

Angst for andre hunde/fremmede mennesker

Aggressiv overfor andre hunde/fremmede mennesker

Ressourceaggressiv

Destruktiv adfærd

Angst for lyde (f.eks. fyrværkeri)

bottom of page